Tuindorpcafe: Een initiatief van een aantal buurtbewoners heeft geresulteerd in een plan voor een Tuindorpplein & cafe bij winkelcentrum de Gaard. We hopen aansluiting te vinden bij de planontwikkeling die er nu rond de Gaard spelen. Of een redelijk en haalbaar alternatief te bieden! i.s.m. J. van Hettema van Ruimplan Architecten.

Bekijk de brochure & film:
brochure dorpscafe